Welkom

Welkom op de site van RT Praktijk Judith Broekhuis!

RT Praktijk Judith Broekhuis is een particuliere praktijk voor Remedial Teaching (RT). De praktijk is gevestigd in de Geert Groote School 1 (GGS1) te Amsterdam, oud-zuid. Hoewel de Remedial Teacher van deze praktijk ook werkzaam is op de GGS1, gaat het hier om een zelfstandige praktijk die los staat van school. Kinderen van andere scholen zijn dan ook van harte welkom. Er wordt hulp aangeboden op de volgende gebieden:

  • Spelling
  • Lezen
  • Begrijpend lezen
  • Rekenen
  • Beelddenken? Ik leer anders!
  • Extra uitdaging rekenen
  • Extra uitdaging taal
  • Extra uitdaging verrijking

RT Praktijk Judith Broekhuis biedt begeleiding op maat aan. Er wordt aangesloten op wat het kind al beheerst. Daarnaast is het belangrijk dat een kind zijn/haar eigen wensen verwoordt. Hierdoor kan het kind op een andere manier zijn/haar verbinding maken met de leerstof. Ook wordt de aanpak afgestemd op hoe een kind het beste leert; het ene kind leert sneller door iets voor zich te zien, het andere kind moet iets ervaren voordat hij/zij het begrijpt.

Het voordeel voor ouders van de GGS 1 is dat RT-er de leerkracht van uw kind kent, er is een kort lijntje. Hierdoor kan het geleerde makkelijker in de praktijk toegepast worden. Ook kan een leerkracht makkelijker even vragen of die lastige stof die de komende week in de klas behandeld wordt, van tevoren in de RT geoefend kan worden. Zo kan uw kind makkelijker een succeservaring opdoen, blijft de lesstof beter hangen en krijgt uw kind beter grip op zijn/haar leerproces.

Komt uw kind van een andere school? Dan vind ik het belangrijk om contact te leggen met de leerkracht van uw kind. RT is het meest effectief wanneer er aangesloten wordt op de klas en/of wanneer de leerkracht aansluit op de RT.